De meeste van de acht deelonderzoeken zullen eind 2021 resulteren in één of meer publicaties. De Nederlandse onderzoekers zullen veelal zowel in het Nederlands als het Engels artikelen en boeken publiceren. De Indonesische onderzoeksgroep zal eigen publicaties uitbrengen en samen met de Nederlandse collega’s bijdragen aan artikelenbundels.

Tevens zal een samenvattend overzichtswerk van het onderzoeksprogramma worden gepubliceerd. Dit overzichtswerk is geen definitieve geschiedschrijving van de bestudeerde periode maar een samenvattende studie op basis van de belangrijkste bevindingen en resultaten van de deelonderzoeken. In het overzichtswerk zal worden getracht de belangrijkste vragen te beantwoorden over dekolonisatiebeleid, geweld en oorlog – met een focus op (de verklaring van) het Nederlandse militaire optreden. Hierbij zal ruime aandacht zijn voor de historische, politieke en internationale context en de nasleep van de oorlog. Het overzichtswerk is het resultaat van een collectief wetenschappelijk proces. Het wordt tot stand gebracht door KITLV-directeur Gert Oostindie en diverse onderzoekers, in samenwerking met een redactie waarin alle deelprojecten zijn vertegenwoordigd. Het overzichtswerk verschijnt in het Nederlands, Indonesisch en het Engels.