Martijn Eickhoff (1967) is senior onderzoeker bij het NIOD en gespecialiseerd in War and Culture Studies. Hij onderzoekt de geschiedenis, culturele dimensies en nawerking van grootschalig geweld en regime change in Europa en Azië in de negentiende en twintigste eeuw, met een bijzondere nadruk op de ruimtelijke, materiële en transculturele aspecten daarvan. Hij is sinds 2006 werkzaam bij het NIOD en was van 2006 tot 2015 verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen als Universitair Docent cultuurgeschiedenis.

Een recent onderzoeksthema van Eickhoff zijn de ‘memory landscapes’  van massaal anti-communistisch geweld in Indonesië in de periode 1965-68. In samenwerking met Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA) verrichtte hij in dat kader onderzoek in Semarang, de stad waar in 1920 de Indonesische communistische partij (PKI) werd opgericht. Samen met prof.dr. Gerry van Klinken (KITLV) en prof.dr. Geoffrey Robinson (UCLA) organiseerde hij in 2015 de internationale conferentie 1965 Today; Living with the Indonesian Massacres en is hij gastredacteur van het gelijknamige Special Issue van het Journal of Genocide Research (verwacht herfst 2017).

Een tweede onderzoekthema betreft de relatie tussen archeologie, erfgoedvorming en geweld in Azië en Europa. In de periode 2008-2013 onderzocht hij met Marieke Bloembergen (KITLV) de transformaties van archeologische plekken in koloniaal en post-koloniaal Nederlands-Indië/Indonesië. Dit project was onderdeel van het NWO-onderzoeksprogramma Sites, Bodies and Stories - The dynamics of heritage formation in colonial and postcolonial Indonesia and the Netherlands en zal resulteren in een monografie over dit thema. Daarnaast is hij redacteur van een Engelstalige bundel over archeologie en nationaalsocialisme in Europa (Springer).  

Links: