De Maatschappelijke Klankbordgroep Nederland bestaat uit vertegenwoordigers van diverse organisaties en instellingen op het terrein van herdenking en herinnering.  De Klankbordgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies ten aanzien van de uitvoering van de verschillende projectplannen en activiteiten, vooral waar het gaat om de repercussies van het onderzoek op de samenleving. De Klankbordgroep wordt voorgezeten door mevrouw W. (Winnie) Sorgdrager. 

De samenstelling van de Maatschappelijke Klankbordgroep Nederland is als volgt:

Namens het Nationaal Comité 4 en 5 mei
De heer J. (Jos) Coumans
De heer M. (Matthijs) Kuipers (tot maart 2021 de heer J. (Jan) van Kooten)           

Namens de Stichting Pelita
De heer R. (Rocky) Tuhuteru (tot maart 2020 mevrouw H. (Harriet) Ferdinandus)
De heer H. (Hans) van der Hoeven (tot november 2020)

Namens de Stichting Herdenking 15 augustus 1945
De heer J. (John) Sijmonsbergen           
De heer E.F. (Erry) Stoové (tot oktober 2020)                                       

Namens de Stichting Het Indisch Platform
De heer S. (Silfraire) Delhaye   
Mevrouw G.S.I.A. (Grace) Tanamal       

Namens de Stichting Nationaal Indië monument 1945-1962
De heer J. (Jo) Kneepkens
De heer W. (Wim) Kemp, als opvolger van de heer N. (Nick) van Dam († 24 december 2018)

Namens het Veteraneninstituut
De heer G (Gerrit) Valk
De heer M. (Martin) Elands

Namens het Veteranen Platform
De heer L. (Leen) Noordzij                        
De heer J. (Hans) Peters

 

Links naar documenten